Meänkielen sanasto


    Boken har tillkommit både av egen nyfikenhet

      och för att jag läste en insändare i en dagstidning

      där en skribent uttalade sig om Tornedals finskan.

      Denna skrev följande”Tornedalsfinskan är inte ett

      språk, den är enbart ett läte”. Detta är anledningen

      till att jag satte mig vid skrivbordet och ägnade

      mycket tid till att sammanställa en ordsamling med

      de ord som förekommer i vårat språk. Jag har inte

      lyckats få tag i alla ord, men jag hoppas på att de

      som väljer att läsa denna bok, själva kan bidraga

      med de ord som fattas, så att vi så småningom har

      en komplett ordsamling att tillgå. Tornedalsfinskan

      Lannankieli och Kvänskan har alla samlats under

      namnet Meänkieli. Ordsamlingen innehåller många

      ord av alla dessa varianter. Om denna samling av ord

      kan bidra till att ungdomarnas intresse för språket

      vaknar, ja då har jag fått min belöning av detta arbete.

Tervetuloa

Kotisivua rakenethaan jatkuvasti

Sidan är under konstruktion

Senaste uppdatering: 2019-05-05

Välkommen

      Kirjan olen kirjottanu oman utelihaisuuen takia

       niinko myös yhen päivänaviisin kirjottajan

       mietimisen syystä. ” Se kirjoitti että Tornionlaakson

       kieli ei ole kieli, ainuasthaan jolina”. Se pani

       minun pitkäksi aika kirjoituspöyän taa. Mie olen

       koonut näitä sanoja Tornionlaakson kielestä,

       Lannanmaan kielestä ja Kveenin kielestä. Sanan

       kokoaminen ei sisälä kaikkia sanoja, mutta toivon

       että lukijat saattavat puuttuvia sanoja, ja  että met

       tällä laila saama yhessä kokhoon kaikki sanat joita

       käytethään. Mie olisin ilonen jos sais Meänmaan

       nuoret innostuhmaan Meänkielestä ja se olis mulle

       aivan kylliksi palkkaa minun työhöön.